Symptom

 • Armbågsproblem: Tennisarmbåge (lateral epikondylit) eller golfarmbåge (medial epikondylit).
 • Artros:
 • Axelproblem
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Diskbråck
 • Fotledsproblem
 • Fötter
 • Foglossning
 • Huvudvärk
 • Höftproblem
 • Idrottsskador
 • Ischias(Priformis syndrom)
 • Käkledsproblem
 • Musarm
 • Nackspärr
 • Ryggskott
 • Skador
 • Skolios
 • Stress
 • Whiplash
 • SymptomÄr kiropraktik eller naprapati avdragsgillt?

  SymptomFöretag får göra avdrag för kostnaden för förebyggande behandling, friskvård och rehabilitering. En naprapat eller kiropraktor kan anlitas såväl dessa ändamål som för hälso- och sjukvård. För att en bedömning ska kunna göras bör arbetsgivaren ha någon form av dokumentation som visar om behandlingen är förebyggande behandling, friskvård eller rehabilitering som är avdragsgillt respektive sjukvård som inte är det.

   

  Vad gäller? Se mer på skatteverkets hemsida om ”Naprapati och kiropraktik – sjukvård eller friskvård?”

   

  Vad behövs för att en kiropraktisk behandling ska anses vara förebyggande eller rehabiliterande?

  All arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skattefri.

   

  Dessutom kan en arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om han kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men arbetsgivaren ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.

   

  Läs mer på skatteverkets hemsida om ”fri förebyggande behandling och rehabilitering”.

   

  Vad behövs för att en kiropraktisk behandling ska anses vara personalvårdsförmån Symptomoch friskvård?

  Om förmånen är av ”enklare” slag och erbjuds hela personalen är den skattefri. Kontorsmassage och liknande behandlingar, även av kiropraktorer och naprapater, anses som skattefri friskvård om behandlingen erbjuds hela personalen.

   

  För mer information kan du läsa på skatteverkets hemsida om ”personalvårdsförmån, motion och friskvård”.Symptom

   
   
  Symptom 
   

  Kiropraktorer är en del av primärvården

  Kiropraktorer är en etablerad del av primärvården inom den svenska sjukvården. En kiropraktor arbetar utefter den biopsykosociala modellen och ser till hela patienten och patientens situation. Kiropraktorerna samarbetar med övrig hälso- och sjukvårdspersSymptomonal.

   

  Definitioner av Socialstyrelsen och WHO

  Socialstyrelsen SOSFS 1991:16
  Verksamhetsområdet kiropraktik omfattar vissa åtgärder för att behandla samt i viss omfattning förebygga och utreda funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseorganen. Den kiropraktiska behandlingen sker med särskilda handgrepp som vid behov kan kompletteras medSymptom annan fysikalisk behandling.

   

  Definition enligt WHO
  Kiropraktik – en hälsoprofession som stäSymptomller diagnos, behandlar och förebygger funktionsstörningar i rörelseorgan och de effekter dessa funktionsstörningar kan ha på nervsystemet och individens generella hälsa. Kiropraktorer lägger stor vikt vid manuella behandlingstekniker.