Vad är en kiropraktisk manipulation och vad gör en kiropraktor?

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

kiropraktisk manipulation

Vertebrala rörelseinskränkt

Vad är kiropraktik & Kiropraktisk manipulation ?

Kiropraktik  är en hälsoprofession som ställer diagnos, behandlar och förebygger funktionsstörningar i rörelseorgan och de effekter funktionsstörningar kan ha på nervsystemet och individens generella hälsa. Kiropraktorer lägger stor vikt på manuella behandlingstekniker som kiropraktisk manipulation.

 

Vad gör en kiropraktor? Kiropraktisk manipulation

Kiropraktorer är primärvårdgivare som diagnostiserar, behandlar, rehabiliterar funktionsnedsättningar och smärttillstånd i rörelseapparaten. De är specialiserade på neuromuskuloskeletala besvär. Kiropraktik utgår från att en minskad rörlighet i lederna påverkar nerver och muskler i rörelseapparaten.

Den primära behandlingstekniken som kiropraktorer använder sig av är High Velocity Low Amplitude (HVLA). HVLA manipulation innebär att kiropraktorn tar ut leden i dess ytterläge, därefter ges en snabb impuls vilket gör att ledens rörlighet återställs.

Om man använder manipulation endast efter adekvat klinisk undersökning av rörligheten och är noga med att återundersöka patienten efter behandlingen, finner man som regel att en lyckad manipulation normaliserar en inskränkt rörelsefunktion och att symptomen därvid minkas.

Andra behandlingsmetoder som kiropraktorer använder sig av är bland annat mobilisering och mjukdelsbehandling. Ergonomiska råd och rehabiliteringsövningar är andra metoder som tillämpas.

Funktion och dess störningar är sällan lokaliserade till ett ställe eller en struktur, vilket kommer att framgå senare . därför måste en diagnos omfatta rörelseapparaten i dess helhet.  Eftersom vertebragna sjukdomar eller skador omfattar så väldefinierade patologiska tillstånd som spondylit eller osteoporos, är det avgörande  kriteriet för användningen av manipulation och andra åtgärder för att återställa funktionen. En framgångsrik manipulation har två effekter: den återställer rörligheten och ledspelet och den har en mycket reflexeffekt på alla strukturer där förändringar förelegat före manipulationen. Det är mest stående i muskulaturen, där ökad spänning följs av hypotoni. Men huden i motsvarande hudzoner blir också lättare att vecka och töja.Ofta    förekommer även palpapla förändringar vid priosteala punkter.Alla dessa förändringar kan och bör bedömas kliniskt och kan även visas genom fysiologiska metoder.

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Kommentera