Vad är en kiropraktisk manipulation och vad gör en kiropraktor?

kiropraktisk manipulation

Vertebrala rörelseinskränkt

Vad är kiropraktik & Kiropraktisk manipulation ?

Kiropraktik  är en hälsoprofession som ställer diagnos, behandlar och förebygger funktionsstörningar i rörelseorgan och de effekter funktionsstörningar kan ha på nervsystemet och individens generella hälsa. Kiropraktorer lägger stor vikt på manuella behandlingstekniker som kiropraktisk manipulation.

 

Vad gör en kiropraktor? Kiropraktisk manipulation

Kiropraktorer är primärvårdgivare som diagnostiserar, behandlar, rehabiliterar funktionsnedsättningar och smärttillstånd i rörelseapparaten. De är specialiserade på neuromuskuloskeletala besvär. Kiropraktik utgår från att en minskad rörlighet i lederna påverkar nerver och muskler i rörelseapparaten.

Den primära behandlingstekniken som kiropraktorer använder sig av är High Velocity Low Amplitude (HVLA). HVLA manipulation innebär att kiropraktorn tar ut leden i dess ytterläge, därefter ges en snabb impuls vilket gör att ledens rörlighet återställs.

Om man använder manipulation endast efter adekvat klinisk undersökning av rörligheten och är noga med att återundersöka patienten efter behandlingen, finner man som regel att en lyckad manipulation normaliserar en inskränkt rörelsefunktion och att symptomen därvid minkas.

Andra behandlingsmetoder som kiropraktorer använder sig av är bland annat mobilisering och mjukdelsbehandling. Ergonomiska råd och rehabiliteringsövningar är andra metoder som tillämpas.

Funktion och dess störningar är sällan lokaliserade till ett ställe eller en struktur, vilket kommer att framgå senare . därför måste en diagnos omfatta rörelseapparaten i dess helhet.  Eftersom vertebragna sjukdomar eller skador omfattar så väldefinierade patologiska tillstånd som spondylit eller osteoporos, är det avgörande  kriteriet för användningen av manipulation och andra åtgärder för att återställa funktionen. En framgångsrik manipulation har två effekter: den återställer rörligheten och ledspelet och den har en mycket reflexeffekt på alla strukturer där förändringar förelegat före manipulationen. Det är mest stående i muskulaturen, där ökad spänning följs av hypotoni. Men huden i motsvarande hudzoner blir också lättare att vecka och töja.Ofta    förekommer även palpapla förändringar vid priosteala punkter.Alla dessa förändringar kan och bör bedömas kliniskt och kan även visas genom fysiologiska metoder.

 

Kiropraktor på Södermalm

 

Kiropraktorkliniken Kirotek har nu flyttat till Zinkensdamm, Hornsgatan 108. Se ny hemsida och boka tid på   sodermalmterapicenter.com

 

Är Kiropraktik en säker behandlingsmetod?

Kiropraktik är en säker behandlingsmetod när den utförs av en kvalificerad kiropraktor.

 

Recensioner  Boka online-Hornsgatan  

Kiropraktor i SödermalmKiropraktik

Kirotek kiropraktor på Södermalm

Kirotek kiropraktik är ett företag som riktar sig mot både privatpersoner och företag.

Jag är legitimerad kiropraktor och har genomgått Skandinaviska Kiropraktorhögskolans 5-åriga kiropraktorutbildning. Utbildningen innehåller förutom kiropraktik och allmänmedicin även kiropraktisk mjukdelsbehandling. Därtill har han erhållit goda kunskaper i humanbiologi, sjukdomslära, diagnostik och behandling samt förvärvat god klinisk erfarenhet. Här är du med andra ord i goda händer. Vår vision på Kirotek är att leverera vård av bästa kvalité med noggrann bedömning, behandling och uppföljning anpassad efter dina behov. Målsättningen är att lindra dina besvär och öka ditt välmående i vardagen.

 

Vad kan en kiropraktor hjälpa mig med?Kiropraktor på Södermalm 
En kiropraktor behandlar främst problem i rörelseapparaten, dvs smärta, stelhet och funktionsnedsättningar i kroppens leder och muskler. Ryggskott,Lumbago, nackspärr, spänningshuvudvärk, bensmärta mm är vanliga sökorsaker.

 

Hur går en Kiropraktor behandling till?
Vid ett besök så får du klä av dig till underkläder och vi undersöker vad orsaken till dina besvär är och gör en plan för att bli besvärsfri. I vanliga fall är det en eller flera leder som inte rör sig optimalt, och för att återställa den rörligheten använder sig kiropraktorn av specifika justeringsmetoder med hjälp av sina händer. Vi använder oss även av rehabilitering och massage när det behövs. Beroende på naturen till dina besvär och hur länge du haft det så behövs olika antal behandlingar. Ju längre du haft besvären så behövs ofta fler behandlingar. Hos oss är du i trygga händer om du har besvär med smärta i nacken, rygg, axlar, höft, armar och ben. Kiropraktik är väldigt effektivt för dessa besvär.

Vad är det som låter vid en justering?
När en led justeras så uppstår en utjämning av trycket inuti leden. Små gasbubblor inuti ledvätskan släpps ut vilket leder till att ett knak kan höras. Detta är helt ofarligt.

 

Non-Specific Low Back Pain

Low Back Pain

Back pain in elite sports

Kiropraktor Stockholm, Stockholms län

OM KLINIKEN

Vi gör allt för att du ska må bättre och få en smärtfri vardag.

Hos oss får du god hjälp vid besvär från kroppens leder och muskler. Du som patient får du vid ett nybeösök skriva en hälsodeklaration antingen via internet eller på plats. Sedan diskuterar vi kring dina besvär, önskemål och mål. Vi gör sedan en undersökning och söker roten till dina besvär genom att göra en noggrann undersökning av hur muskler, leder och nervsystemet samverkar med hjälp av olika tester och ger därefter lämplig behandling i form av olika justeringstekniker, muskelbehandlingar och rehabilitering. En behandlingsplan kommer sedan diskuteras för att uppnå optimal funktion i kroppen och minimera risken för att besvären återkommer. Det kommer även ske en mindre hälsoundersökning om vi finner lämpligt, där vi kontrollerar puls, blodtryck och hjärta.

VÅRA TJÄNSTER

Hos oss får du god hjälp vid besvär från kroppens leder och muskler. Vi söker roten till dina besvär genom att göra en nogrann undersökning av hur muskler, leder och nervsystemet samverkar med hjälp av olika tester och ger därefter lämplig behandling i form av olika justeringstekniker, muskelbehandlingar och rehabilitering. En behandlingsplan kommer sedan diskuteras för att uppnå optimal funktion i kroppen och minimera risken för att besvären återkommer.

Ven söker en kiropraktor

Det är vanligt att man söker kiropraktor för smärta i rygg och nacke, men kiropraktik är också effektivt mot andra åkommor, som spänningshuvudvärk, spända vader, smärta under fötter, smärta i armar, käke med mera.